Informacje o ogłoszeniu / zapytanie ofertowe

Informacje o ogłoszeniu / zapytanie ofertowe

Termin składania ofert
do dnia 28-03-2018

Numer ogłoszenia
ZO/FNM/PTV/0001/2018

Status ogłoszenia
Aktualne / ZAMKNIĘTE

Miejsce i sposób składania ofert
opis

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
info@fundacjaniezaleznemedia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bartosz Kalich

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
0-501 545 143

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie, Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Zakup systemu 3 kamer wraz z rejestratorami na potrzeby budowy portalu multimedialnego Puszcza.TV

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia do 10.04.2018 r.
Załączniki
1.
2.

Pytania i wyjaśnienia
zapytanie ofertowe

Ocena oferty

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: Fundacja Niezależne Media
Adres: ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa
E-mail: info@fundacjaniezaleznemedia.pl
NIP: 6420010758

Informacja o wybranym wykonawcy