Kontakt

Prezes Fundacji: Joanna Jenerowicz

Adres korespondencyjny:
FUNDACJA NIEZALEŻNE MEDIA
ul. Filtrowa 63/43
02-056 Warszawa
NIP: 951-227-37-34