Instalacja systemu kamery online nr. 4,5,6

Informacje o ogłoszeniu / zapytanie ofertowe

Termin składania ofert
do dnia 01-06-2020 r. godz: 13:00

Numer ogłoszenia
ZO/FNM/PTV/0002/2020

Status ogłoszenia
ZAKOŃCZONE

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać drogą mailową na adres info@fundacjaniezaleznemedia.pl bądź osobiście w siedzibie fundacji w terminie do dnia 01.06.2020 r. do godziny 13:00. Prosimy o wpisanie numeru ogłoszenia w tytule maila.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę info@fundacjaniezaleznemedia.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Instalacja urządzenia monitorującego wraz oprzyrządowaniem oraz konfiguracja.

Charakter projektu:
Multimedialny portal przyrodniczo – edukacyjnego zawiera informacje związane z Puszczą Białowieską prezentowane w atrakcyjnej i przystępnej formie oraz zachęca do osobistego obserwowania przyrody.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Instalacja urządzeń monitorujących (trzy kamery) wraz z oświetlaczami podczerwieni na słupach metalowym o minimalnej wysokości 4m.
  2. Poprowadzenie instalacji (również prace ziemne w postaci wykopania odpowiedniego rowu) do budynku gospodarczego oddalonego o około 50-100 metrów od słupów (trzy sztuki) na których będą znajdowały się kamery.
  3. Instalacja oraz konfiguracja urządzeń rejestrujących umożliwiających przesył strumienia video bezpośrednio do internetu.
  4. Instalacja internetów satelitarnych na słupach metalowym o minimalnej wysokości 4m.
  5. Poprowadzenie instalacji internetu satelitarnego do budynku gospodarczego oddalonego o około 50-100 metrów od słupów.

Oferta obejmuje tylko instalację sprzętu oraz akcesoriów bez ich zakupu.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Fundacji Niezależne Media oraz pod adresem mailowym info@fundacjaniezaleznemedia.pl

Okres realizacji:
do 30.06.2020 r.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa:
Fundacja Niezależne Media
Adres: ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa
E-mail: info@fundacjaniezaleznemedia.pl
NIP: 951-227-37-34