Instalacja systemu kamery online nr. 2

Informacje o ogłoszeniu / zapytanie ofertowe

Termin składania ofert
do dnia 18-06-2018 r. godz: 12:00

Numer ogłoszenia
ZO/FNM/PTV/00012/2018

Status ogłoszenia
ZAKOŃCZONE

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać drogą mailową na adres info@fundacjaniezaleznemedia.pl bądź osobiście w siedzibie fundacji w terminie do dnia 18.06.2018 r. do godziny 12:00. Prosimy o wpisanie numeru ogłoszenia w tytule maila.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę info@fundacjaniezaleznemedia.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Instalacja urządzenia monitorującego wraz oprzyrządowaniem oraz konfiguracja.

Charakter projektu:
Multimedialny portal przyrodniczo – edukacyjnego będzie zawierał informacje związane z Puszczą Białowieską prezentowane w atrakcyjnej i przystępnej formie oraz zachęcał do osobistego obserwowania przyrody. Przedsięwzięcie zakłada stworzenie systemu kamer i foto-pułapek umożliwiających obserwację przyrody zarówno on-line jak i poprzez krótkie filmiki video.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Instalacja urządzenia monitorującego (kamera) wraz z oświetlaczami podczerwieni na słupie metalowym o minimalnej wysokości 6m.
  2. Poprowadzenie instalacji (również prace ziemne w postaci wykopania odpowiedniego rowu) do budynku gospodarczego oddalonego o około 150 metrów od słupa na którym będzie znajdowała się kamera.
  3. Instalacja oraz konfiguracja urządzeń rejestrujących umożliwiających przesył strumienia video bezpośrednio do internetu.
  4. Instalacja internetu satelitarnego na na słupie metalowym o minimalnej wysokości 6m.
  5. Poprowadzenie instalacji internetu satelitarnego do budynku gospodarczego oddalonego o około 40 metrów od słupa.

Oferta obejmuje tylko instalację sprzętu oraz akcesoriów bez ich zakupu.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Fundacji Niezależne Media oraz pod adresem mailowym info@fundacjaniezaleznemedia.pl


Okres realizacji:
do 29.06.2018 r.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa:
Fundacja Niezależne Media
Adres: ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa
E-mail: info@fundacjaniezaleznemedia.pl
NIP: 951-227-37-34