Ogłoszenie ofertowe / Transmisje online

Informacje o ogłoszeniu / zapytanie ofertowe

Termin składania ofert
do dnia 21.08.2018 r. godz: 12:00

Numer ogłoszenia
ZO/FNM/PTV/00015/2018

Status ogłoszenia
ZAKOŃCZONE

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać drogą mailową na adres info@fundacjaniezaleznemedia.pl bądź osobiście w siedzibie fundacji w terminie do dnia 21.08.2018 r. do godziny 12:00. Prosimy o wpisaniu numeru ogłoszenia w tytule maila.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę info@fundacjaniezaleznemedia.pl

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zapewnienie obsługi oraz transmisji online z Puszczy Białowieskiej realizowanych programów.

Charakter projektu:

Multimedialny portal przyrodniczo – edukacyjnego będzie zawierał informacje związane z Puszczą Białowieską prezentowane w atrakcyjnej i przystępnej formie oraz zachęcał do osobistego obserwowania przyrody. Przedsięwzięcie zakłada stworzenie systemu kamer i foto-pułapek umożliwiających obserwację przyrody zarówno on-line jak i poprzez krótkie filmiki video.

Opis przedmiotu zamówienia:

– 6-8 transmisji w miesiącu
– transmisje w jakości HD
– transmisje nadawane na platformy YouTube i Facebook
– moderowanie czatu w trakcie transmisji
– realizacja kampanii promocyjnej transmisji w mediach społecznościowych
– własne studio nagraniowe
– możliwość transmisji do sześciu kamer jednocześnie
– obsługa dziennikarska transmisji
– gwarancje realizacji usługi na terenie całego kraju w 48 godzin momentu od zgłoszenia,
– czas trwania pojedynczej transmisji do 10 h
– tworzenie grafiki na potrzeby transmisji
– wykorzystanie grafiki podczas transmisji
– tworzenie studia plenerowego live na terenie Polski
– minimum 2 letnie doświadczenie firmy w realizacji transmisji na żywo

Kryterium wyboru:
– cena
– doświadczenie 

Okres realizacji zamówienia
09.2018 – 28.02.2021 r.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa:
Fundacja Niezależne Media
Adres: ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa
E-mail: info@fundacjaniezaleznemedia.pl
NIP: 951-227-37-34