Ogłoszenie ofertowe / Zestawy kamer monitorujących

Informacje o ogłoszeniu / zapytanie ofertowe

Termin składania ofert
do dnia 30-03-2018 r. godz: 13:00

Numer ogłoszenia
ZO/FNM/PTV/0002/2018

Status ogłoszenia
ZAKOŃCZONE

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać drogą mailową na adres info@fundacjaniezaleznemedia.pl bądź osobiście w siedzibie fundacji w terminie do dnia 30.03.2018 r. do godziny 13:00. Prosimy o wpisaniu numeru ogłoszenia w tytule maila.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę info@fundacjaniezaleznemedia.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kamer umożliwiających obserwację zjawisk przyrodniczych wraz z niezbędnymi akcesoriami do ich instalacji i zdalnej obsługi. Rejestrowany obraz ma być również streamingowany bezpośrednio do internetu poprzez stronę www.

Podkategoria ogłoszenia
Sprzęt monitorujący – kamery wraz z osprzętem

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie, Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Zakup 3 zestawów kamer wraz niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi obserwacje zjawisk przyrodniczych zachodzących w puszczy.

Przedmiot zamówienia
Jeden zestaw składa się z:
1. Kamery IP o minimalnych parametrach: rozdzielczość 2 mpix, zoom optyczny x 30, kamera musi być obrotowa, odporność na warunki atmosferyczne,
2. Rejestrator umożliwiający nagrywanie obrazu rejestrowanego przez kamerę,
3. Dysku twardego umożliwiającego zapis rejestrowanego materiału filmowego minimum 25 dni / 24h na dobę
4. Oświetlacza podczerwienie umożliwiającego lepszą obserwacje w słabych warunkach oświetleniowych / nocy.
5. Niezbędnych akcesorii umożliwiających instalację takich jak: kable, wtyki, osłony, gniazdka.

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia do 21.04.2018 r.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
Fundacja Niezależne Media
Adres: ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa
E-mail: info@fundacjaniezaleznemedia.pl
NIP: 951-227-37-34