Zapytanie ofertowe. Kampania reklamowa w internecie.

Informacje o ogłoszeniu / zapytanie ofertowe

Termin składania ofert
do dnia 12.06.2018 r. godz: 12:00

Numer ogłoszenia
ZO/FNM/PTV/00010/2018

Status ogłoszenia
ZAKOŃCZONE

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać drogą mailową na adres info@fundacjaniezaleznemedia.pl bądź osobiście w siedzibie fundacji w terminie do dnia 12.06.2018 r. do godziny 12:00. Prosimy o wpisaniu numeru ogłoszenia w tytule maila.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę info@fundacjaniezaleznemedia.pl

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zakup eskpozycji reklamowej na stronach internetowych oraz promocja informacji w mediach społecznościowych.

Charakter projektu:
Multimedialny portal przyrodniczo – edukacyjnego będzie zawierał informacje związane z Puszczą Białowieską prezentowane w atrakcyjnej i przystępnej formie oraz zachęcał do osobistego obserwowania przyrody. Przedsięwzięcie zakłada stworzenie systemu kamer i foto-pułapek umożliwiających obserwację przyrody zarówno on-line jak i poprzez krótkie filmiki video.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej promujących portal puszcza.tv na ogólnopolskich serwisach informacyjnych przy użyciu banerów reklamowych, artykułów sponsorowanych oraz płatną promocją w mediach społecznościowych.

Ilość kampanii:
6 kampanii w okresie od 21.06.2018 do 31.12.2018 r.

Kampania nr. 1
Wartość zamówienia: 180000 pln
Termin realizacji: od dnia 21.06.2018 r.

Zakres działań:
1. Stała ekspozycja reklamowa na portalach internetowych:
– minimum dwa portale o zasięgu ogólnopolskim
– proponowana wielkość banneru 300×250 px (dopuszcza się inne rozmiary ekspozycji)
– minimalny okres stałego wyświetlania – 7 dni

2. Artykuł sponsorowany:
– zamieszczenie na minimum dwóch portalach o zasięgu ogólnopolskim
– minimalny okres wyświetlania na stronie głównej – 7 dni

3. Działania w social media:
– promowanie postów w portalu społecznościowym Facebook

4. Kampanie w przeglądarkach internetowych: 
– Kampania adwords w wyszukiwarce google

Kampania nr. 2-4.
Wartość zamówienia: 80000 pln
Termin realizacji: od dnia 16.07.2018 – 31.09.2018 r.

Zakres działań:
1. Ekspozycja reklamowa na portalach internetowych:
– minimum dwa portale o zasięgu ogólnopolskim
– proponowana wielkość banneru 300×250 px (dopuszcza się inne rozmiary ekspozycji)

2. Artykuł sponsorowany:
– zamieszczenie na minimum dwóch portalach o zasięgu ogólnopolskim

3. Działania w social media:
– promowanie postów w portalu społecznościowym Facebook

4. Kampanie w przeglądarkach internetowych: 
– Kampania adwords w wyszukiwarce google

Kampania nr. 5-6.
Wartość zamówienia: 60000 pln
Termin realizacji: od dnia 1.10.2018 do 31.12.2018 r.

Zakres działań pojedynczej kampanii:
1. Ekspozycja reklamowa na portalach internetowych:
– minimum dwa portale o zasięgu ogólnopolskim
– proponowana wielkość banneru 300×250 px (dopuszcza się inne rozmiary ekspozycji)

2. Artykuł sponsorowany:
– zamieszczenie na minimum dwóch portalach o zasięgu ogólnopolskim

3. Działania w social media:
– promowanie postów w portalu społecznościowym Facebook

4. Kampanie w przeglądarkach internetowych: 
– Kampania adwords w wyszukiwarce google

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Fundacji Niezależne Media oraz pod adresem mailowym info@fundacjaniezaleznemedia.pl

Kryterium wyboru:
– ilość zaproponowanych świadczeń w danym budżecie,
– długość ekspozycji bannerów reklamowych oraz art. sponsorowanych,
– wielkość bannerów reklamowych,
– zasięg portali internetowych na których znajdą się materiały reklamowe.

Okres realizacji zamówienia
21.06.2018 – 31.12.2018 r.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa:
Fundacja Niezależne Media
Adres: ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa
E-mail: info@fundacjaniezaleznemedia.pl
NIP: 951-227-37-34