Zapytanie ofertowe. Publikacja artykułów sponsorowanych.

Informacje o ogłoszeniu / zapytanie ofertowe

Termin składania ofert
do dnia 08.06.2018 r. godz: 12:00

Numer ogłoszenia
ZO/FNM/PTV/0009/2018

Status ogłoszenia
ZAKOŃCZONE

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać drogą mailową na adres info@fundacjaniezaleznemedia.pl bądź osobiście w siedzibie fundacji w terminie do dnia 08.06.2018 r. do godziny 12:00. Prosimy o wpisaniu numeru ogłoszenia w tytule maila.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę info@fundacjaniezaleznemedia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Monika Dawid

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
602-328-995

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Publikacja artykułów sponsorowanych poświęconych faunie i florze Puszczy Białowieskiej. 

Charakter projektu:
Multimedialny portal przyrodniczo – edukacyjnego będzie zawierał informacje związane z Puszczą Białowieską prezentowane w atrakcyjnej i przystępnej formie oraz zachęcał do osobistego obserwowania przyrody. Przedsięwzięcie zakłada stworzenie systemu kamer i foto-pułapek umożliwiających obserwację przyrody zarówno on-line jak i poprzez krótkie filmiki video.

Opis przedmiotu zamówienia:
Artykuły sponsorowane zawierać będą materiały o charakterze przyrodniczo – edukacyjnym,   informacje związane z Puszczą Białowieską prezentowane w atrakcyjnej i przystępnej formie oraz zachęcające do osobistego obserwowania przyrody.

Artykuły sponsorowane o powierzchni minimum 1 strona.

Nakład: minimum 60.000 egz.*

Zasięg: ogólnopolski

Ilość artykułów: 12

*Dane powinny pochodzić z okresu pierwszego kwartału 2018 roku.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Fundacji Niezależne Media oraz pod adresem mailowym info@fundacjaniezaleznemedia.pl


Okres realizacji zamówienia
15.06.2018 – 31.12.2018 r.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa:
Fundacja Niezależne Media
Adres: ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa
E-mail: info@fundacjaniezaleznemedia.pl
NIP: 951-227-37-34