Zapytanie ofertowe. Wynajęcie stałej powierzchni reklamowej na stronie www

Informacje o ogłoszeniu / zapytanie ofertowe

Termin składania ofert
do dnia 29-05-2018 r. godz: 12:00

Numer ogłoszenia
ZO/FNM/PTV/0007/2018

Status ogłoszenia
ZAKOŃCZONE

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać drogą mailową na adres info@fundacjaniezaleznemedia.pl bądź osobiście w siedzibie fundacji w terminie do dnia 29.05.2018 r. do godziny 12:00. Prosimy o wpisaniu numeru ogłoszenia w tytule maila.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę info@fundacjaniezaleznemedia.pl

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zakup stałej powierzchni reklamowej na stronie głównej (zleceniobiorcy) w celu umieszczenia okna streamingowego z multimedialnego portalu przyrodniczo – edukacyjnego.

Charakter projektu:
Multimedialny portal przyrodniczo – edukacyjnego będzie zawierał informacje związane z Puszczą Białowieską prezentowane w atrakcyjnej i przystępnej formie oraz zachęcał do osobistego obserwowania przyrody. Przedsięwzięcie zakłada stworzenie systemu kamer i foto-pułapek umożliwiających obserwację przyrody zarówno on-line jak i poprzez krótkie filmiki video.

Opis przedmiotu zamówienia:
W oknie stremiangowym przez 24 godziny na dobę będzie nadawany obraz z kamer zainstalowanych w Puszczy Białowieskiej. Zleceniobiorca zamieści przygotowany przez nas kod na stronie umożliwiający bezproblemowe osadzenie naszego okna w obrębie strony.

Wymagania statystyczne strony zleceniobiorcy:
– unikalni użytkownicy: średnio 2 mln / miesiąc*
– odsłony strony: średnio 40 mln / miesiąc*
– sesje: średnio 300 tys. / dziennie*

*Dane powinny pochodzić z okresu pierwszego kwartału 2018 roku.

Szczegóły techniczne okna stremiangowego:
wysokość: 485 px, szerokość: 1140 px

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Fundacji Niezależne Media oraz pod adresem mailowym info@fundacjaniezaleznemedia.pl


Okres realizacji zamówienia
1.06.2018 – 28.02.2021 r.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa:
Fundacja Niezależne Media
Adres: ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa
E-mail: info@fundacjaniezaleznemedia.pl
NIP: 951-227-37-34